Karmenica 7.7.-17.7.2022.

Karmenica 7.7.-17.7.2022.

Datum: 07.07.2022.

 • Kolan
Mali puž - priča o dagnjici

Mali puž - priča o dagnjici

Datum: 08.07.2022.

 • 19:00 h
 • Mandre
Ana Rucner & Marko Duvnjak

Ana Rucner & Marko Duvnjak

Datum: 10.07.2022.

 • 21:00 h
 • Kolan
Hiking Sv. Vid, Kolan - Zentrum, Pag Summer Outdoor 2022

Hiking Sv. Vid, Kolan - Zentrum, Pag Summer Outdoor 2022

Datum: 20.07.2022.

 • 17:00 h
 • Kolan
Kajaktour, Kolanjski Gajac Strand Pag Summer Outdoor 2022

Kajaktour, Kolanjski Gajac Strand Pag Summer Outdoor 2022

Datum: 28.07.2022.

 • 15:00 h
 • Kolanski Gajac
Nachtwanderung, Kirche St. Jerolim, Kolan Feld - Pag Summer Outdoor 2022

Nachtwanderung, Kirche St. Jerolim, Kolan Feld - Pag Summer Outdoor 2022

Datum: 31.07.2022.

 • 21:00 h
 • Kolan
SUP-Tour, Sv. Duh Strand, Kolan - Pag Summer Outdoor 2022

SUP-Tour, Sv. Duh Strand, Kolan - Pag Summer Outdoor 2022

Datum: 03.08.2022.

 • 09:00 h
 • Kolan
Meeresfest

Meeresfest

Datum: 05.08.2022.

 • 21:00 h
 • Mandre
Kajaktour, Kolanjski Gajac Strand Pag Summer Outdoor 2022

Kajaktour, Kolanjski Gajac Strand Pag Summer Outdoor 2022

Datum: 08.08.2022.

 • 15:00 h
 • Kolanski Gajac
Hiking Sv. Vid, Kolan - Zentrum, Pag Summer Outdoor 2022

Hiking Sv. Vid, Kolan - Zentrum, Pag Summer Outdoor 2022

Datum: 17.08.2022.

 • 17:00 h
 • Kolan