Stezka Kolanjsko polje je dlouhá 7,4 km a je ideální volbou pro rodinné vycházky stejně jako pro všechny milovníky rekreační turistiky. Začátek stezky se nachází v místě zvaném Kolanjsko polje a její první úsek vás po makadamové cestě zavede ke studánce Motišnjak. Odsud budete pokračovat rovně a po značení dojdete až na rozcestí, na němž budete opět pokračovat rovně. Pokud bychom zde odbočili doprava, došli bychom po 200 metrech ke kostelu sv. Jeronýma. Kostelík pochází z konce 15. či počátku 16. století a stojí na kopečku uprostřed Kolanjského polje. Podle rozvalin historických hradeb stavěných s omítkou a množství římské keramiky či několika poničených sloupů lze předpokládat, že zde kdysi stávala římská zemědělská usedlost (villa rustica) či podobný venkovský sídelní útvar. Po prohlídce tohoto místa se vracíme na stezku a pokračujeme ve směru rezervace Kolanjsko blato – Rogoza. Při chůzi po makadamové stezce se můžete kochat nádhernou okolní přírodou a jistě spatříte i nějakou tu ovečku.

Pag outdoor: Kolanjsko polje

Trail stezka

Ornitologická rezervace a mokřadní stanoviště Kolanjsko blato je domovem rozmanité vegetace i mnoha druhů ptactva a představuje ideální místo k odpočinku s okouzlujícím výhledem na blankytně modré moře na jedné straně a zelenou pláň s pohořím Velebit v pozadí na straně druhé. Od rezervace Kolanjsko blato se již vracíme na začátek stezky, čímž se kruh uzavře, tentokrát nás však stezka provede podél četných nasucho stavěných zídek až k mostu v místě zvaném Suteska, po kterém vedla úzkokolejná trať, jež končila v obci Šimuni a sloužila k přepravě uhlí. Pokračujeme rovně a brzy se ocitáme na konci cesty, kde po značkách odbočujeme vlevo a vydáváme se po vyasfaltované silnici k vodnímu prameni se studánkou, z níž vycházel vodovod Kolan - Caska. Zde stezka končí.