Kolanjsko blato - Rogoza

Bažina Kolanjsko blato je od roku 1988 chráněnou ornitologickou rezervací a jednou z mála dochovaných středomořských mokřin, která vznikla během pleistocénu, tj. před 13 000 lety. Rozloha rezervace Kolanjsko blato činí 172,21 ha a na jejím území bylo zaznamenáno na 163 druhů ptáků, z čehož 66 druhů zde hnízdí. Jako příklad lze jmenovat rákosníka velkého, kachnu divokou, potápku malou, zástupce čeledi volavkovití i slukovití, chřástala vodního, skřivana, rybáka či slípku zelenonohou. Celá oblast je atraktivní destinací pro všechny ornitology a amatérské pozorovatele ptactva, stejně jako pro ty, kteří se chtějí kochat nedotčenou přírodou. Zvláštností této lokality je bezprostřední blízkost moře a pláže na jedné straně a výhled na pastviny a Velebit na straně druhé.