Parking Općina Kolan

Općina Kolan osigurala je parkirna mjesta na području Kolana i Mandri koja su trenutno besplatna.

Lokacije parkinga možete pogledati na priloženim mapama.

Molimo građane da svoja vozila parkiraju na navedene lokacije kako bi se smanjile gužve na cestama i osigurao nesmetani promet kroz Kolan i Mandre.

Nepropisno parkirana ili zaustavljena vozila kažnjavat će prometno redarstvo Općine Kolan.  

Parking Mandre

 

Parking Kolan